• Тел. 0887/668 709 | 0888/804 393
 • BG

Годишни Финансови Отчети за 2015г.

 

 1. Сдружение на независимите аптеки, ЕИК: 176698046 - 22.06.2016г.

 

Годишни Финансови Отчети за 2016г.

 

 1. Адвокатско дружество Векилова, Няголов и Си-е, ЕИК: 104680897 - 28.06.2017г.
 2. СИЦ СК Преслав, ЕИК: 104593346 - 28.06.2017г.
 3. Сдружение на независимите аптеки, ЕИК: 176698046 - 28.06.2017г.

 

Годишни Финансови Отчети за 2017г.

 

 1. ДЗЗД Виктория, ЕИК: 177209686 - 26.06.2018г.
 2. СИЦ СК Преслав, ЕИК: 104593346 - 27.06.2018г.
 3. Адвокатско дружество Векилова, Няголов и Си-е, ЕИК: 104680897 - 28.06.2018г.
 4. Сдружение на независимите аптеки, ЕИК: 176698046 - 29.06.2018г.

 

Годишни Финансови Отчети за 2018г.

 

 1. Адвокатско дружество Векилова, Няголов и Си-е, ЕИК: 104680897 - 21.06.2019г.
 2. СИЦ СК Преслав, ЕИК: 104593346 - 104593346- 26.06.2019г.
 3. Сдружение Ретро Клуб Трабант, ЕИК 177255210-26.06.2019г.
 4. ДЗЗД Виктория, ЕИК: 177209686 - 27.06.2019г.- 26.06.2019г.
 5. Народно Читалище Съгласие - 1973 с. Русаля, ЕИК: 104624919 - 27.06.2019г.
 6. Сдружение Спортен Клуб ТИ-РЕКС, ЕИК 104601782 - 27.06.2019г.