• Тел. 0887/668 709 | 0888/804 393
  • BG

Годишни Финансови Отчети за 2015г.

 

  1. Сдружение на независимите аптеки, ЕИК: 176698046 - 22.06.2016г.

 

Годишни Финансови Отчети за 2016г.

 

  1. Адвокатско дружество Векилова, Няголов и Си-е, ЕИК: 104680897 - 28.06.2017г.
  2. СИЦ СК Преслав, ЕИК: 104593346 - 28.06.2017г.
  3. Сдружение на независимите аптеки, ЕИК: 176698046 - 28.06.2017г.

 

Годишни Финансови Отчети за 2017г.

 

  1. ДЗЗД Виктория, ЕИК: 177209686 - 26.06.2018г.
  2. СИЦ СК Преслав, ЕИК: 104593346 - 27.06.2018г.
  3. Адвокатско дружество Векилова, Няголов и Си-е, ЕИК: 104680897 - 28.06.2018г.
  4. Сдружение на независимите аптеки, ЕИК: 176698046 - 29.06.2018г.