• Тел. 0887/668 709 | 0888/804 393
  • BG

Услуги

Перфектно счетоводно обслужване

В зависимост от обема работа - събираме и обработвме счетоводната информация – ежедневно, ежеседмично, но не…

Годишни и текущи данъчни декларации

Изготвяме и подаваме Декларации към НАП на физически и юридически лица. Извършваме плащанията по Декларациите към…

ТРЗ и личен състав

Изготвяне на ведомости и фишове за работни заплати. Изготвяне и подаване с електронен подпис на Декларации…

Документи за обезщетения от НОИ и Застрахователни компании

Изготвяне и представяне на всички документи във връзка с плащания от НОИ на болнични, помощи, обезщетения.

Декларации към МДТ

Изготвяне и подаване на всички видове декларации свързани със задълженията към общината -  придобиване или прехвърляне…

Анализи, решения, прогнози за финансово-счетоводната политика на Вашата фирма

Анализ на икономическите показатели отразяващи текущото финансово състояние на фирмите, посочване на факторите които влияят на…

Следене и събиране на вашите вземания

Изготвяне на всички документи /Покани, Предупреждения и др./ свързани с предсъдебно събиране на Вашите вземания. Предоставяне…

Следене и решения за плащания на вашите задължения

Плащане на всички ваши задължения към бюджета и доставчици в срок. Предлагаме решения за разсрочено плащане…

Разплащания с Бюджета без разходи за поддъжане на банкова сметка

За малките фирми и физически лица, без банкови сметки, извършваме плащания на задълженията им  към бюджета…